1

Cuties from the Rescue Center :)

021 (640x427) 023 (640x427) 026 (640x427) 027 (640x427) 028 (640x427) 031 (640x427) 032 (640x427) 033 (640x427)

Lik 18:15-17

      ¶ Yo te mennen ata tibebe bay Jezi pou l’ te mete men sou tèt yo. Lè disip yo wè sa, yo t’ap di moun yo pa fè sa. Men, Jezi rele timoun yo vin jwenn li, li di: Kite timoun yo vin jwenn mwen. Pa anpeche yo vini, paske peyi kote Bondye Wa a, se pou tout moun ki tankou timoun sa yo li ye. Sa m’ap di nou la a, se vre wi: si yon moun pa asepte otorite Bondye a tankou yon timoun, li p’ap janm mete pye l’ nan peyi kote Bondye Wa a.


Comment(1)

  1. Alissa says

    I have loved being a part of your ministry through prayer and giving. I’m so excited to come and see your ministry first hand on Thursday!

Comments are now closed for this article.