No comments yet

Kreyol lesson & a song

Eske w vle ale lakay Papa mwen?
Lakay Papa mwen, lakay Papa mwen
Eske w vle ale lakay papa mwen
Genyen jwa, jwa, jwa.

Mwen genyen jwa jwa jwa jwa
Anndan kè mwen (3 fwa)
Mwen genyen jwa jwa jwa jwa
Anndan kè mwen
Anndan kè mwen toujou
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Do you want to go to my Father’s house?
My Father’s house, my Father’s house
Do you want to go to my Father’s house?
There is joy, joy, joy.
I’ve got the joy, joy, joy, joy
Down in my heart (3 times)
I’ve got the joy, joy, joy, joy
Down in my heart
Down in my heart to stay
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
vle = want
ale = go
lakay = house
jwa = joy
kè = heart

Post a comment