Comments are off for this post

Kreyol Song: Amou Bondye (The Love Of God)

 

Amou Bondye pi gran pase
Tou sa lang moun ak zanj di
L ale pi lwen pase zetwal
Li jwenn moun ki te fin pedi
Pitit Bondye chache moun ki
Nan la penn ak peche
Si yo rekonet peche yo
Li pret pou padonen

Ke:
Amou Bondye se rich se pu
Li san mesi, li fo;
Amou sa-a dire tout tan,
Se kantik tout zanj yo

~~~~~~~~~~~~~~~~

God’s love is greater than
Whatever language living creatures say
It goes beyond the stars
It found those who had been lost
The Son of God seeks people who
Are in the punishment and sin
If they confess their sin,
He is ready to forgive

God’s love is rich and pure
Without measure, it is strong;
This Love last forever,
The song of all the angels

 

Comments are closed.