No comments yet

Kreyol Song – “I will see Him as He is”

Yon jou m’a sispann chante-m yo
Vwa-m a rete san-l pa chante
Men ak sen ki nan glwa yo,
Nanm mwen va kontan pou-l mele

Mwen va wè Li men-m jan Li ye,
Jezu, Redanptè, fils Bondye

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

One day I’ll stop my songs
My voice will remain without singing
But with the Saints in the glory,
My soul will be happy to together.

I will see Him as He is
Jesus, Redeemer, Son of God

Post a comment