1

Kreyol song: Syel La Desann (Heaven Came Down)

SYEL LA DESANN

Ala yon mèveye mèvèye jou
Jou m pa ka janmen bliye
Lè m te nan tenèb pèdi nan labou
Jezi sovè mwen kontre
Ala yon zanmi ki gen charite
Li satisfè m ak gras li
Li pran tristès mwen, li banm alegrès
E li fè tout tenèb mwen pati

Syèl la desann li plen nanm mwen ak lajwa
Lè Sovè mwen te sove-m pa lafwa
Peche-m tou padonen
Tenèb nan limyè tounen
Syèl la desann li plen nanm mwen ak lajwa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HEAVEN CAME DOWN

What a wonderful wonderful day
A day I can not ever forget
When I was in darkness lost in mud
Jesus, my Savior I met
What a friend who has charity
He satisfied me with His Grace
He takes my sadness, He give me happiness
And He makes all of my gloom go away

Heaven came down and filled my soul with joy
When My Savior saved me by faith
My sins were all forgiven
Darkness turned to light
Heaven came down and filled my soul with joy

 

Comment(1)

  1. Bekki says

    makes me homesick for Cazale!

Comments are now closed for this article.