1

Kreyol song

A gòlgota sou yon kwa
San Jezi te koule
Li te aksepte yo krisifye-Li
Pou mwen te ka genyen lavi

Ak tout kèm map chante
Kòman lanmou BonDye gran
M adore-L e mwen louwe-L
Pou sakrifis Jezi pou mwen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

At a cross on Golgotha
Jesus’ blood was shed
He accepted they crucify Him
So I could have life

And sincerely I sing
How great God’s love
I worship Him and I praise him
Jesus’ sacrifice for me.

Comment(1)

  1. Muriel similien says

    What a blessing! Merci pou obeyisans ou. Bondye ap travay.

Comments are now closed for this article.