No comments yet

Papa/Father

IMG_9311 (640x427)

Papa,

Nou tout tankou ti zwazo ki grangou maten an.  Bouch ke nou louvri byen laj, ap tann ou plen nou.

Father,

We are all hungry baby birds this morning.  Our heart-mouths are gaping wide, wating for you to fill us.

Post a comment