Comments are off for this post

Sòm 16:2

Psalm 16:2 (NIV)  I say to the Lord, “You are my Lord; apart from you I have no good thing.”

Sòm 16:2 (HCV)  Mwen di Seyè a: Se ou ki sèl Mèt mwen. Se ou menm ki tout mwen. Pa gen pase ou!

Comments are closed.