Comments are off for this post

Song: 99 KCD-Mwen Vle Rakonte Tou Patou (I Want To Tell All Over)


Mwen vlè rakonte tou patou
Kòman Jezu renmen mwen;
Sou la tè li vini yon jou
Pou li bay vi li pou mwen

Se yon bèl istwa n’ap rakonte,
Jezu-Kri mouri pou nou.
An nou chante, an nou adore
Yon Rwa ki si renmen nou!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I want to tell all over
how Jesus loves me;
On Earth he came one day
for he gave his life for me

This is a great story we tell,
Jesus Christ died for us.
We sing, we worship
A King who dependably loves us!

Comments are closed.