Comments are off for this post

Song: All God’s Grace Is Free

 

Lontan mwen te rete nan lògèy;
M pat rann kont Senyè-m te krisifye;
M pat konnen se pou mwen san-l koule
Sou bwa Kalvè.

KE:
Tout gras Bondye te pou gran mesi,
Jezu te ban mwen tout padon Li.
Nanm mwen ki te trouble jwenn lavi
Sou bwa Kalvè.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Long ago, I lived in pride;
I did not realize my Lord was crucified;
I did not know that it was for me that blood was shed
on Calvary’s cross.

CHORUS:
All God’s grace is free,
Jesus gave me all His forgiveness.
My troubled soul found life
on Calvary’s cross.

 

 

Comments are closed.