Comments are off for this post

John 3:16 – Jean 3 v6

Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm Li bay sèl Pitit Li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan Li p’ap pedi lavi yo. Okontrè y’a gen lavi ki p’ap janm fini an.

Jean 3 v6

 

For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.

John 3:16

Comments are closed.