1

Kreyol Song: Li Kache Nanm Mwen (He Hides My Soul)

Li kache nanm mwen nan mitan gwo wòch yo.
Li kouvri m’ amba lonbraj Li.
Kounyea, m’ konnen lavi mwen asire.
M’ pa pè sa k’ap rive-m demen.
M’ pa pè sa k’ap rive-m demen.

He hides my soul among the boulders.
He covers me under His Shadow.
Now, I know my life is assured.
I’m not scared about what will happen to me tomorrow.
I’m not scared about what will happen to me tomorrow.

kache

 

Comment(1)

  1. Janet Pender says

    Beautiful!

Comments are now closed for this article.